voor leiders

 

Leiders bied ik MD-trajecten die altijd starten vanuit de bedoeling van de organisatie. Welk leiderschap wordt er van ons gevraagd en wat hebben we daarin te leren? De laatste jaren heb ik bijvoorbeeld diverse trajecten begeleid gericht op het leidinggeven aan zelforganiserende teams.


Daarnaast heeft een MT soms gewoon behoefte aan wat tijd om samen stil te staan bij wat er allemaal op hen afkomt. Om te reflecteren op de praktijk, op zichzelf en op elkaar. Ik begeleid deze MT's met intervisie: leerzaam, praktisch en inspirerend.


Verder praten?

Neem contact met mij op.

 


 

Voorbeelden van recente projecten

(zie ook LinkedIn)

  • MD-traject rond leidinggeven aan zelforganiserende teams voor leidinggevenden van een thuiszorginstelling
  • begeleiden van een intervisietraject voor het MT van een instelling voor gehandicaptenzorg die met zelforganisatie zijn gaan werken.
  • begeleiden van een afdelings MT van een gemeente over het gaan werken volgens "de bedoeling". Wat vraagt dat van onze afdeling en van ons?
  • ontwikkeling en begeleiding van een veranderspel voor MT's in het onderwijs gericht op reflectie op het eigen veranderkundig handelen

 

 

 

voor wie nog meer:

 

Most things come from taking chances

 

(Bob Dylan)